gototop


Отчеттук жылдар

Отчеттор

2017

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ММК фондунун 2017-жылдын биринчи жарым жылдыгында маалыматтык-түшүндүрүү иштери боюнча маалымат

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ММК фондуна 2016-жылдын биринчи жарым жылдыгында жарандардан келип түшкөн кайрылуулар боюнча маалымат

2016

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ММК фондунун 2017-жылдын 1 кварталында жарандардан келип түшкөн кайрылуулар боюнча маалымат

2016-жылга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары боюнча отчет

2016-жылдын 6 айынын жыйынтыгы боюнча женилдетилген дары-дармек менен камсыз кылуунун абалы жөнүндө


2016-жылдын I кварталынын жыйынтыгы боюнча жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз кылуу жөнүндө маалымат


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ММК фондунун 2016-жылдын 1 кварталында маалыматтык-түшүндүрүү иштери боюнча маалымат


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ММК фондуна 2016-жылдын 1 кварталында жарандардан келип түшкөн кайрылуулар боюнча маалымат


ММК Фондунун жана аймактык башкармалыктардын 2015 жылы аткарган иштери тууралуу отчеттору


2015-жылга карата ММК фондунун маалыматтык-тушундуруу иштери


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ММК фондуна 2015-жылы жарандардан келип түшкөн кайрылуулар боюнча маалымат

2015

2015-жылдын 9 айында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ММК фондуна жарандардан келип түшкөн кайрылуулар боюнча маалымат


2015-жылдын 6 айынын жыйынтыгы боюнча амбулатордук денгээлде жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз кылуунун абалы жөнүндө


2015-жылдын 6 айында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ММК фондуна жарандардан келип түшкөн кайрылуулар боюнча (ыкчам) маалымат


2015-жылдын I кварталынын жыйынтыктары боюнча Мамлекеттик кепилдиктер программасы жана ММКнын Кошумча программасы боюнча амбулатордук денгээлде жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз кылуунун абалы жөнүндө


2015-жылдын 3 айында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ММК фондуна жарандардан келип түшкөн кайрылуулар боюнча маалымат


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрайымынын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасынын максаттарына/милдеттерине  жетүү боюнча 2015-жылдын иш-аракеттеринин/милдеттемелеринин планынын 2015-жылдын:

25-апрелине карата аткарылышы жөнүндө маалымат

25-мартына карата аткарылышы жөнүндө маалымат

25-февралына карата аткарылышы жөнүндө маалымат

 

2014-жылдын жыйынтыгы боюнча жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз кылуунун абалы жөнүндө

2014

2014-жылдын 9 айында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ММК фондуна жарандардан келип түшкөн кайрылуулар боюнча маалымат (2013-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу)

ММКнын Кошумча программасы жана Мамлекеттик кепилдиктер программасы боюнча 2014-жылдын алты айындагы жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз кылуунун абалы жөнүндө